Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN TRÀNG TIỀN

TRÀNG TIỀN 35
Xưởng Sản Xuất: Khu Công Nghiệp – TT Phùng – Đan Phượng – Hà Nội.
Số Điện Thoại gọi để làm đại lý: 024 62907050 – 024 62940505 – 024 62953131 , Ý kiến khách hàng DD 0945362007

Liên hệ cấp tủ đông dd 0987344346